page_banner

219 221 223

  • رنگدانه های پودر مروارید تداخل رنگین کمانی کارخانه برای رنگ خودرو

    رنگدانه های پودر مروارید تداخل رنگین کمانی کارخانه برای رنگ خودرو

    رنگدانه های تداخلی شبیه رنگ تداخل رنگین کمان هستند و به نوبه خود طلایی، نارنجی، قرمز، بنفش، آبی و سبز را ایجاد می کنند و دارای رنگ رنگی بالایی هستند.فاقد هرگونه رنگدانه آلی بدون محو شدن و انتقال رنگ است.
    با توجه به اثر تداخل دو رنگ، هنگام ترکیب با رنگدانه آلی، زمین باید در نظر گرفته شود.به این ترتیب اثر جذاب تداخل را به همراه خواهد داشت.